STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2022 15/01/2022 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 03
2 03-2022 15/01/2022 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 03
3 02-2022 08/01/2022 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 02
4 03 07/01/2022 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 02
5 01-2022 01/01/2022 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 01-2022
6 01/2022 31/12/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 01/022
7 52-2021 25/12/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 52
8 52/2021 24/12/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 52
9 51/2021 18/12/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 51
10 51-2021 18/12/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 51
11 50-2021 11/12/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 50
12 50/2021 10/12/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 50
13 49/2021 04/12/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 49
14 49-2021 04/12/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 49-2021
15 48/2021 27/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 48
16 48-2021 27/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 48
17 47/2021 20/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 47
18 47-2021 20/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 47
19 46/2021 13/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 46
20 46-2021 13/11/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 46
21 45-2021 06/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huện tuần 45
22 45/2021 05/11/2021 Lịch làm việc TT, BTV Huyện ủy tuần 45
23 44/2021 29/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ HU tuần 44
24 44-2021 29/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND tuần 44
25 43-2021 23/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 43
26 43/2021 22/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 43
27 42/2021 16/10/2021 Lich làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 42
28 42-2021 16/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 42
29 41/2021 09/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 41/2021
30 41-2021 09/10/2021 Lịch làm Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 41
31 40-2021 02/10/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 40-2021
32 40/2021 01/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 40/2021
33 39/2021 25/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 39/2021
34 39-2021 25/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 39-2021
35 38/2021 18/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 38/2021
36 38 - 2021 18/09/2021 Lịch làm việc TTHĐND - UBND huyện tuần 38-2021
37 37/2021 11/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 37/2021
38 37-2021 11/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 37-2021
39 36-2021 04/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 36-2021
40 36/2021 03/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 36/2021
41 35/2021 28/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 35/2021
42 35-2021 28/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 35-2021
43 34/2021 21/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 34
44 34-2021 21/08/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 34
45 33/2021 13/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 33/2021
46 33-2021 13/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 33-2021
47 32-2021 07/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 32-2021
48 32/2021 06/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 32/2021
49 31-2021 31/07/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 31
50 31/2021 30/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 31
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây