STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 42/2021 17/10/2021 Lich làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 42
2 42-2021 17/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 42
3 41/2021 10/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 41/2021
4 41-2021 10/10/2021 Lịch làm Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 41
5 40-2021 03/10/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 40-2021
6 40/2021 02/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 40/2021
7 39/2021 26/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 39/2021
8 39-2021 26/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 39-2021
9 38/2021 19/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 38/2021
10 38 - 2021 19/09/2021 Lịch làm việc TTHĐND - UBND huyện tuần 38-2021
11 37/2021 12/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 37/2021
12 37-2021 12/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 37-2021
13 36-2021 05/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 36-2021
14 36/2021 04/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 36/2021
15 35/2021 29/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 35/2021
16 35-2021 29/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 35-2021
17 34/2021 22/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 34
18 34-2021 22/08/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 34
19 33/2021 14/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 33/2021
20 33-2021 14/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 33-2021
21 32-2021 08/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 32-2021
22 32/2021 07/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 32/2021
23 31-2021 01/08/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 31
24 31/2021 31/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 31
25 30-2021 25/07/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 30-2021
26 30/2021 24/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường Huyện ủy vụ tuần thứ 30/2021
27 29/2021 18/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 29/2021
28 29-2021 18/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 29-2021
29 28-2021 11/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 28-2021
30 28/2021 10/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 28/2021
31 27 05/07/2021 Công văn điểu chỉnh lịch làm việc tuần 27/2021
32 27-2021 04/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 27-2021
33 27/2020 03/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 27/2021
34 26/2021 26/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 26/2021
35 26-2021 26/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 26-2021
36 25/2021 20/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 25/2021
37 25-2021 20/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 25-2021
38 24/2021 12/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 24/2021
39 24-2021 12/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 24-2021
40 23-2021 06/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 23-2021
41 23/2021 06/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 23/2021
42 22/2021 31/05/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 22/2021
43 22-2021 31/05/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 22-2021
44 21/2021 22/05/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 21/2021
45 21-2021 22/05/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 21-2021
46 20/2021 16/05/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 20/2021
47 20-2021 15/05/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 20-2021
48 19/2021 09/05/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 19/2021
49 19-2021 09/05/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 19-2021
50 18-2021 02/05/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 18-2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây