Văn bản theo lĩnh vực: Lịch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 48-2021 27/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 48
2 48/2021 27/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 48
3 47-2021 20/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 47
4 47/2021 20/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 47
5 46-2021 13/11/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 46
6 46/2021 13/11/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 46
7 45-2021 06/11/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huện tuần 45
8 45/2021 05/11/2021 Lịch làm việc TT, BTV Huyện ủy tuần 45
9 44-2021 29/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND tuần 44
10 44/2021 29/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ HU tuần 44
11 43-2021 23/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 43
12 43/2021 22/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần 43
13 42-2021 16/10/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện tuần 42
14 42/2021 16/10/2021 Lich làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 42
15 41-2021 09/10/2021 Lịch làm Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 41-2021
16 41/2021 09/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, BTV Huyện ủy tuần 41/2021
17 40-2021 02/10/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 40-2021
18 40/2021 01/10/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 40/2021
19 39-2021 25/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 39-2021
20 39/2021 25/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 39/2021
21 38 - 2021 18/09/2021 Lịch làm việc TTHĐND - UBND huyện tuần 38-2021
22 38/2021 18/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 38/2021
23 37-2021 11/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 37-2021
24 37/2021 11/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 37/2021
25 36-2021 04/09/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 36-2021
26 36/2021 03/09/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ Huyện ủy tuần 36/2021
27 35-2021 28/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 35-2021
28 35/2021 28/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 35/2021
29 34-2021 21/08/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 34
30 34/2021 21/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 34
31 33-2021 13/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 33-2021
32 33/2021 13/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 33/2021
33 32-2021 07/08/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 32-2021
34 32/2021 06/08/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 32/2021
35 31-2021 31/07/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 31
36 31/2021 30/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tuần thứ 31
37 30-2021 24/07/2021 Lịch làm việc TT HĐND - UBND huyện Bù Đốp tuần thứ 30-2021
38 30/2021 23/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban Thường Huyện ủy vụ tuần thứ 30/2021
39 29-2021 17/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 29-2021
40 29/2021 17/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 29/2021
41 28-2021 10/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 28-2021
42 28/2021 09/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 28/2021
43 27 04/07/2021 Công văn điểu chỉnh lịch làm việc tuần 27/2021
44 27-2021 03/07/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 27-2021
45 27/2020 02/07/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 27/2021
46 26-2021 25/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 26-2021
47 26/2021 25/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 26/2021
48 25-2021 19/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 25-2021
49 25/2021 19/06/2021 Lịch làm việc Thường trực, Ban thường vụ tuần 25/2021
50 24-2021 11/06/2021 Lịch làm việc Thường trực HĐND - UBND huyện tuần 24-2021
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây