Ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba - 14/07/2020 12:25 211 0
Ngày 14/7/2020, Đại hội, đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình của ngày làm việc thứ nhất.

     Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lợi  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Bình - UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ chi huy quân sự tỉnh; đồng chí Hà Anh Dũng - TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 215 đại biểu ưu tú, đại diện cho 1.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.  

(Toàn cảnh Đại hội)
 
     Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Bù Đốp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những thành tựu quan trọng.
    Qua 05 năm nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã có 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đạt và vượt kế hoạch; các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, thể hiện sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đốp; kết cấu hạ tầng cơ sở có nhiều khởi sắc; các chương trình, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ; lĩnh vực văn hóa tinh thần được chú trọng; giáo dục - đào tạo tiếp tục được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, an ninh biên giới được giữ vững; quan hệ hữu nghị với các huyện có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia tiếp tục được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW từng bước góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
    Theo báo cáo chính trị trình tại đại hội, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 là 8,06%, tăng 4,81% so với nghị quyết; Tổng thu nhập toàn xã hội năm 2019 là 2.137,36 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 37 triệu đồng/người/năm, vượt 1,6 lần so với nhiệm kỳ 2010-2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện của huyện: Nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 59,93%;  Công nghiệp - xây dựng chiếm 16,14%; Thương mại - Dịch vụ đạt 23,93%. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt 150% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, tạo bước chuyển biến lớn trong đời sống xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chú trọng lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã, nhất là các hợp tác xã nông nghiệp. Tính cuối năm 2019, các xã đạt bình quân 16,3 tiêu chí/xã; tăng 8,8 tiêu chí/xã so với đầu nhiệm kỳ; có 03 xã về đích nông thôn mới, vượt 50% so với Nghị quyết; các xã còn lại đạt 13 - 15 tiêu chí, đạt 100% so với nghị quyết
          Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội đã đề ra chương trình hành động với 16 chỉ tiêu cụ thể:
          Trên lĩnh vực kinh tế: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định và bền vững; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sau thu hoạch nông sản, tạo thương hiệu sản phẩm đăc trưng; chú trọng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trên một đơn vị diện tích; đặc biệt khu vực hệ thống thủy lợi kênh nhánh kéo dài đến cánh đồng Sóc Nê. Tập trung phát triển một số vùng chuyên canh cây ăn trái, cây điều... đặc biệt là nhóm cây có múi; tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường; Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cao; xây dựng các điểm sản xuất đạt các tiêu chuẩn an toàn, phát triển bền vững; thúc đẩy xây dựng thương hiệu sản phẩm; Phấn đấu đến năm 2023 đưa xã Thanh Hòa, Hưng Phước, Phước Thiện về đích Nông thôn mới, Thị trấn Thanh bình đạt chuẩn đô thị văn minh; phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Thanh Bình đạt các tiêu chí đô thị loại V và xây dựng xã Tân Thành đạt một số tiêu chí Nông thôn mới nâng cao;  Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng xã Thiện Hưng đạt các tiêu chí đô thị loại V, đủ điều kiện thành lập thị trấn; Xây dựng khu thương mại - dịch vụ - dân cư - hoa viên Thị trấn Thanh Bình; thành lập từ 02 đến 03 tổ hợp tác; đến năm 2025 thành lập mới 08 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Phấn đấu thành lập mới 60 doanh nghiệp;
          Về lĩnh vực văn hóa xã hội: Xây dựng nhà trưng bày, sưu tầm lưu giữ văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện; Đầu tư xây dựng sân vận động huyện. Duy tu, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở; Phấn đấu đến năm 2025 duy trì và công nhận mới 50% trường học trực thuộc huyện đạt chuẩn quốc gia; Đến năm 2025 đạt 6,3 bác sỹ/01 vạn dân; mức tăng dân số 1,07%; 22,47 giường bệnh/vạn dân; 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%; Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,0% theo chuẩn hiện hành, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh hộ nghèo; đào tạo nghề cho 1.500 lao động; giải quyết việc làm cho 10.000 người; tỷ lệ sử dụng lao động nông thôn: 90-95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo (được cấp chứng chỉ) đạt 95%; xóa 212 hộ khó khăn về nhà ở; phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 95% số người tham gia bảo hiểm y tế.
     Lĩnh vực quốc phòng an ninh Thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập trong khu vực phòng thủ huyện Bù Đốp năm 2021; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các dự án quân sự - quốc phòng, tập trung vào việc thu hồi đất và xây dựng 1-2 hạng mục công trình trong vùng lõi căn cứ hậu phương. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Phấn đấu kiểm soát tội phạm so với nhiệm kỳ trước trên 5%, nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy, xâm phạm trẻ em và tín dụng đen. Hàng năm tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 75% trở lên, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên.
     Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể: Thành lập từ 01 đến 02 tổ chức đảng trong doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Hằng năm có 85% trở lên chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 300 đảng viên mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công huyện, kết nối liên thông với cấp tỉnh với bộ phận Một cửa tại các xã, thị trấn theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện chỉ số hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân; Phấn đấu đến năm 2025 xóa tổng số 212 hộ khó khăn về nhà ở (bao gồm xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn)….
 
(Đ/C Nguyễn Văn Lợi-UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)
      Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lợi-UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được mà Đảng bộ, Nhân dân huyện Bù Đốp đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế. Đồng chí cũng lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Bù Đốp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025.
 
      Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 38 đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Huyện Bù Đốp vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
(Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh -TUV-Bí thư Huyện ủy và đồng chí Dương Thanh Huân phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa X bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI)

      Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Dương Thanh Huân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đoàn Văn Thảo giữ chức vụ phó Bí thư Huyện ủy khóa XI; đồng chí Trịnh Tiến Tâm – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
      Hội nghị được Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Mai Xuân Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh-TUV, Bí thư Huyện ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động về UBND Tỉnh, giữ chức vụ Chánh Thanh Tra Tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Quốc Bình - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chi huy quân sự tỉnh
và đồng chí Giang Thị Phương Hạnh-TUV,  Bí thư Huyện ủy khóa X huyện Bù Đốp trao quyết định và tăng hoa chúc mừng đồng chí Mai Xuân Tuân-Tân phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bù Đốp nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Quốc Bình - UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chi huy quân sự tỉnh và các đồng chí Thường trực Huyện ủy khóa khóa XI huyện Bù Đốp trao quyết định và tăng hoa chúc mừng đồng chí Giang Thị Phương Hạnh được điều động về UBND tỉnh giữ chức vụ Chánh Thanh tra Tỉnh
 
Ngày 15/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc ngày thứ 2 và bế mạc Đại hội.
Đài TT-TH Bù Đốp


 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay660
  • Tháng hiện tại15,908
  • Tổng lượt truy cập183,998
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây