Bình yên một dải biên cương

Thứ bảy - 02/03/2024 05:30 39 0
Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi biên cương là “phên giậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự nghiệp của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ đội biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.XỨNG DANH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Lực lượng BĐBP là thành phần trong Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định thành lập ngày 3-3-1959. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận thức rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.

BĐ

Thầy giáo quân hàm xanh duy trì lớp học xóa mù chữ cho người dân trên khu vực biên giới

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, sức mạnh của nhân dân “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, để hoàn thành nhiệm vụ, BĐBP phải dựa vào dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 258,939km, với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, củng cố khối đoàn kết dân tộc, huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hình ảnh “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, “chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”… đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và nhận được sự tin yêu, quý mến của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

Đặc biệt, trong những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang mà nòng cốt là BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là trong việc tiếp tục giữ vững đường biên, mốc giới, phòng, chống hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Cùng với đó, BĐBP đã cùng các cấp, ngành và lực lượng vũ trang trên địa bàn giải quyết, thu hẹp dần các yếu tố tiềm ẩn có thể dẫn đến mất ổn định chính trị như: xâm canh, xâm cư qua biên giới, tuyên truyền và học đạo trái phép, di cư tự do, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển vũ khí, ma túy trái phép qua biên giới… Đặc biệt đã chủ động phát hiện sớm và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu của các phần tử xấu, nhằm kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số dọc biên giới tham gia vào các hoạt động phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Trong những năm qua, BĐBP còn là lực lượng nòng cốt phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân, quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác và hội nhập quốc tế là xu hướng chủ đạo, nhưng tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, diễn biến nhanh, khó lường; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố; các yếu tố an ninh phi truyền thống sẽ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của các nước. Tình hình chính trị - xã hội của đất nước cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; tuy nhiên, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức.

BĐ

Cán bộ quân y bộ đội biên phòng trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân biên giới mỗi khi mắc bệnh

Trên một số tuyến, địa bàn biên giới dự báo diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong, ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động hơn, nhất là tội phạm về ma túy, buôn bán vũ khí, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại có tổ chức, xuyên biên giới. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển của quân và dân ta sẽ còn lâu dài, khó khăn; thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đời sống một bộ phận nhân dân và lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn.

Tình hình nêu trên đặt ra cho công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ngày càng toàn diện, nặng nề và phức tạp, đòi hỏi những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao. Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhận thức rõ trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng truyền thống vẻ vang của BĐBP. Đó là tài sản tinh thần vô cùng quý báu đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP dày công vun đắp. 

Tự hào về truyền thống BĐBP anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm và vinh dự, tiếp tục phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh thực hiện sáng tạo, thiết thực, hiệu quả cao Ngày biên phòng toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

HV

Nguồn tin: Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước (Bình Phước Online)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay5,894
  • Tháng hiện tại98,810
  • Tổng lượt truy cập1,613,011
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây