Kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy Bù Đốp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ bảy - 13/05/2023 04:26 421 0
Đảng bộ huyện Bù Đốp hiện có 2.005 đảng viên (số liệu ngày 28/3/2023), sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở đảng (gồm 12 đảng bộ cơ sở với 123 chi bộ trực thuộc; 38 chi bộ cơ sở khối cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh). Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (gọi tắt là Huyện ủy) được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc: Tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết thống nhất trong Đảng; gắn bó mật thiết với Nhân dân; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.
hieu 2
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 02 (khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025) thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy khóa XI
Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, Huyện ủy đã khẩn trương chỉ đạo tham mưu xây dựng Quy chế làm việc trên cơ sở căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy huyện và tình hình thực tế của địa phương, trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các chủ thể có liên quan, ngày 20/11/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Quy chế số 01-QC/HU “Quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện”; đến ngày 20/7/2022, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các văn bản, quy định, hướng dẫn mới của Đảng về việc thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và Thông báo số 44-TB/UBKTTU ngày 11/5/2021 của UBKT Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp; Huyện ủy đã ban hành Quy chế số 03-QC/HU Quy chế làm việc của BCH, BTV, TTHU khóa XI, nhiệm kỳ 2020 -2025 (sửa đổi, bổ sung) gồm 5 chương 28 điều nhằm phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của Đảng bộ huyện và đảm bảo việc thực hiện quy chế được chặt chẽ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Huyện uỷ đã kịp thời cập nhật, cụ thể hóa các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, tình hình thực tế của huyện thành các nguyên tắc, chế độ hoạt động của cấp ủy. Nội dung Quy chế làm việc của Huyện ủy quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân cấp uỷ viên, các mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan, quyết định việc nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ huyện nói chung và từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nói riêng, nhất là người đứng đầu; luôn bảo đảm tính nhất quán, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và từng thành viên cấp ủy luôn bám vào Quy chế làm việc. Thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn quy định; các vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều được thông qua Huyện ủy quyết định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hoạt động lãnh đạo, điều hành, cũng như mối quan hệ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc; chính quyền; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ tạo sự đoàn kết, thống nhất quan điểm, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện uỷ đảm bảo nguyên tắc, khách quan, đúng quy định sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của huyện trong từng giai đoạn phát triển.
Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể. Người đứng đầu cấp uỷ, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác chỉ đạo việc khẩn trương xây dựng Quy chế ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ nắm vững Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời cập nhật những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, hướng dẫn của ngành dọc để xây dựng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; tinh thần, trách nhiệm của các chủ thể tham gia góp ý đối với dự thảo quy chế để thống nhất ban hành thực hiện Quy chế trên trí tuệ tập thể, làm căn cứ pháp lý để cấp uỷ chỉ đạo hoạt động trên toàn Đảng bộ huyện. Từ thực tiễn, Huyện ủy đã rút ra 04 bài học kinh nghiệm sau:
- Đội ngũ cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từ cá nhân đối với tập thể; trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc cần đổi mới, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất nội bộ.
- Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy cần thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế của tổ chức đảng trực thuộc để làm rõ những ưu điểm và kịp thời uốn nắn việc làm chưa đúng, những thiếu sót trong việc thực hiện Quy chế; bên cạnh đó, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của tổ chức đảng trực thuộc.
- Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định, Quy chế; có sự phối hợp chặt chẽ, vận dụng xử lý linh hoạt trong áp dụng Quy chế vào thực hiện nhiệm vụ.
- Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện, thường xuyên rà soát phát hiện những điều cần sửa đổi và bổ sung, kịp thời đưa vào Quy chế những nội dung mới phù hợp.
 

Nguồn tin: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,095
  • Tháng hiện tại64,997
  • Tổng lượt truy cập1,860,689
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây