Công tác Dân vận của Đảng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện biên giới Bù Đốp

Thứ sáu - 15/10/2021 05:16 576 0
Để tăng cường công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, huyện biên giới Bù Đốp đã có nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Huyện Bù Đốp có 17 dân tộc thiểu số với 2.678 hộ/10.574 khẩu, chiếm 17,41% dân số toàn huyện. Trong đó, hộ nghèo đồng bào DTTS là 145 hộ, chiếm tỷ lệ 1,39% tổng số hộ DTTS và chiếm 32,44% so với số hộ nghèo toàn huyện. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi đáng kể. Nhân dân tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Tuy nhiên một bộ phận đời sống người dân thiểu số còn khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu, nhiều hộ dân chưa mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất. Để giúp bà con, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp đỡ. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, công tác dân vận càng được chú trọng.

Một trong những nội dung công tác dân vận được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả thời gian qua là công tác phối hợp. Ban Dân vận Huyện ủy và các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đã đề ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phối hợp sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; Ngoài ra các chương trình phối hợp như: phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, sẵn sàng ứng phó với thiên tai xảy ra; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội, đền ơn đáp nghĩa…; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt” trên các lĩnh vực cũng được quan tâm, trú trọng thường xuyên.
 
Huyện ủy Bù Đốp
Đại đội BB10 và các đoàn thể xã Hưng Phước hỗ trợ đồng bào DTTS ấp Phước Tiến dựng lại hồ tiêu bị đổ do mưa lớn và lốc xoáy
Trong công tác tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Dân vận Huyện ủy đã phối hợp với hệ thống chính trị và các đơn vị lực lượng vũ trang của huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đồng bào DTTS về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua công tác tuyên truyền, vận động, 100% cử tri đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã tham gia thực hiện bầu cử theo đúng quy định, qua đó góp phần tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện. Kết quả đã bầu đủ 32 đại biểu HĐND cấp huyện và 174 đại biểu HĐND cấp xã.

Trong làn sóng đợt dịch Covid-19 lần thứ 04 này, huyện đã thành lập được 07 tổ, đội tuyên truyền ở các xã, thị trấn và 52 tổ, đội tuyên truyền ở các thôn, ấp, khu phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch, các tổ đội đã tổ chức được hơn 100 lượt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế; phát tặng trên 7.500 chiếc khẩu trang y tế và hơn 7.000 tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng NCOVI, BLUZONE, quét mã QR… Tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn như: hỗ trợ hậu cần và trực gác tại các chốt kiểm soát và khu cách ly phòng, chống dịch; tổ chức được 11 gian hàng bình ổn giá và 07 bếp hồng nhân ái tại các xã, thị trấn; hỗ trợ chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho các gia đình có người bị cách ly tập trung; vận động các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn ủng hộ rau, củ quả và các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai (đã tổ chức vận động được trên 150 tấn rau, củ quả và các mặt hàng thiết yếu). 

Để chung tay đưa xã Hưng Phước về đích nông thôn mới (dự kiến đến cuối năm 2021), Ban dân vận các cấp đã phối hợp vận động nhân dân trong đồng bào DTTS xây dựng công trình đèn đường chiếu sáng, tuyến đường hoa tại ấp Phước Tiến, ấp Bù Tam, ấp 3 và ấp 4 của xã Hưng Phước (trị giá gần 300 triệu đồng).

Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, xóa đói giảm nghèo, dạy nghề trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết tốt nhu cầu về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, công cụ, phương tiện sản xuất, định canh, định cư theo các chương trình dự án của Chính phủ; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các chương trình, dự án của Trung ương như 135, 102, 755, 2085... được quan tâm triển khai thực hiện đã góp phần thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển, tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất; từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu.

Từ nguồn vốn Chương trình 135, 102, 755, 2085 huyện đã đầu tư 12 công trình giao thông; hỗ trợ nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề, người thuộc hộ nghèo, khó khăn; mua bò giống sinh sản, mua máy xịt thuốc, máy phát cỏ, cấp dê giống sinh sản…Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1,3% trở lên; hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn lưu thông thuận lợi với 100% các xã đều có đường trải nhựa về trung tâm xã. Điện lưới đã đến 100% thôn, ấp, khu phố và trên 96,6% số hộ sử dụng điện; trên 86% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế, xã hội,  giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm... trong đó, huyện sẽ tập trung các nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Quan tâm triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ vốn vay đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế; hỗ trợ kịp thời trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho học sinh đồng bào DTTS.

Có thể nói, Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp này, đã có nhiều khởi sắc. Từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc, tạo động lực để đồng bào hòa nhập vào sự phát triển chung của huyện, của tỉnh nhà.
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay3,116
  • Tháng hiện tại42,971
  • Tổng lượt truy cập1,084,799
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây