Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Bù Đốp khóa V nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Thứ tư - 20/07/2022 05:05 178 0
Ngày 20-7, HĐND huyện Bù Đốp tổ chức kỳ họp thứ 3, khóa V, nhiệm kỳ (2021-2026) nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, thông qua các Nghị quyết quan trọng quyết định những nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm. Tham dự kỳ họp có UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước ứng cử trên địa bàn huyện Bù Đốp Nguyễn Minh Hợi. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Dương Thanh Huân và Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn chủ trì Hội Nghị. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Xuân Tuân; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo; Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Phong; UVBTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cao Thị Hồng Mận; các đại biểu HĐND huyện khó V, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
BĐ

Kỳ họp được tiến hành trong 01 ngày (20/7/2022) và được truyền thanh trực tiếp trên Tần sóng FM95.1MHz của Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện và trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn.
 
BĐ

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành xem xét cho ý kiến đối với các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan tư pháp: VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện, đoàn HTND huyện; Nghe Ban Thường trực HĐND huyện thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; Xem xét việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong phiên TXCT trước kỳ họp; xem xét kết quả trả lời chất vấn của các ngành chức năng liên quan đối với các vấn đề nóng, nổi cộm được cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, bức xúc.
 
BĐ

Theo báo cáo tại kỳ họp, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Công nghiệp – tiểu thủ Công nghiệp và dịch vụ đạt 320 tỷ đồng, đạt 55% chỉ tiêu giao năm 2022 tăng 3,38% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương 456 tỷ 324 triệu đồng, đạt 86% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 67% so với Nghị quyết huyện giao. Thu ngân sách huyện 461 tỷ 621 triệu đồng, đạt 292% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 154% so với Nghị quyết huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 414 tỷ 367 triệu đồng đạt 78% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 61% so với Nghị quyết huyện giao. Công tác xây dựng NTM huyện đang tích cực triển khai thực hiện đưa xã Phước Thiện về đích năm 2022, Thị trấn thanh bình đạt 18/24 tiêu chí đô thị văn minh và đẩy mạnh đạt thêm 6 tiêu chí vào cuối năm nay. Giải ngân vốn Xây dựng cơ bản đến ngày 30/6/2022 thực hiện 227 tỷ 350 triệu đồng/354 tỷ 239 triệu đồng, đạt 64,2% kế hoạch. Các lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ hiểu quả. Văn hóa xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư. Quốc phòng - an ninh ổn định, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ nét sau đại dịch. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.
BĐ

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận, thông qua 07 Nghị quyết quan trọng: về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND; Nghị quyết tổng quyết toán năm 2021; Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu năm 2022 và điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giao đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc thông qua danh mục đầu tư thực hiện lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện đề án xây dựng Đô thị văn minh thị trấn Thanh Bình trong năm 2022.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Dương Thanh Huân đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
BĐ

Thứ nhất: Trên lĩnh vực kinh tế:

- Trên cơ sở các nhiệm vụ, 10 chỉ tiêu cơ bản đặt ra tại Nghị quyết của HĐND huyện trong năm 2022 đề nghị các cấp, ngành liên quan cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, kiên quyết thực hiện các giải pháp thu ngân sách, giảm chi thường xuyên, tập trung ngân sách cho đầu tư phát triển, đảm bảo đầu tư thực sự có hiệu quả, tạo hiệu ứng, sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội.

- Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là việc rà soát, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm tạo thêm nguồn thu ngân sách. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo trật tự an toàn hành lang bảo vệ đường bộ tại các tuyến đường trọng điểm.

- Các cơ quan, ban ngành cần chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.

- Trong xây dựng Nông thôn mới phải tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thực hiện hoàn thành đưa xã Phước Thiện về đích Nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí tại 05 xã đã về đích. Hài hòa giữa đóng góp của nhân dân với đầu tư nhà nước theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Thứ hai, trên lĩnh vực  văn hóa - xã hội:
- Bám sát 08 chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết đề ra trên lĩnh vực VH-XH để nỗ lực thực hiện đạt và vượt;  Thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm một cách thực chất, bền vững.

- Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, thanh tra hành chính việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện trogn năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng các hạng mục, các thiết chế văn hóa phù hợp, lành mạnh hướng đến nhu cầu của đông đảo nhân dân;

- Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.Tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài đồng thời phát huy tốt công tác tuyên truyền, hòa giải ngay từ cơ sở nhằm  giảm thiểu việc khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp tạo áp lực lên cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.
- Tiếp tục nâng cao cảnh giác; không được lơ là, chủ quan trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; cán bộ, công chức, đảng viên và người dân phối hợp, thực hiện tốt việc tiêm VACXIN phòng Covid-19 mũi nhắc lại và mũi tăng cường cho các lứa tuổi.
Thứ ba, trên lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính:

- Tăng cường phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trong các dịp chuẩn bị các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong thời gian tới. Đầu tư nguồn lực cho công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh. Thực hiện giao quân năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, có từ 90% trở lên khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về ANTT. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết án, tránh để tồn đọng.

Thứ tư đối với hoạt động của HĐND: Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND nâng cao hiệu quả chức năng giám sát,  nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp ngành hữu quan; luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.

Bùi Dũng   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay1,679
  • Tháng hiện tại64,581
  • Tổng lượt truy cập1,860,273
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây