Kỳ họp thứ hai  HĐND huyện Bù Đốp khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng năm 2022

Thứ ba - 21/12/2021 02:11 230 0
Sáng ngày 21-12, HĐND huyện Bù Đốp khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng tổ chức kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021.
Dự kỳ họp có Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Hữu Thiết; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Dương Thanh Huân, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn đồng chủ trì điều hành kỳ họp. Cùng dự có các Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND-UBND-UBMTTVN huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các đơn vị liên quan.  Kỳ họp được phát thanh trực tiếp trên hệ thống FM 95.1 MHz Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện Bù Đốp.
 
BĐ

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động của HĐND năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2021 và dự toán phân bổ thu chi năm 2022; Báo cáo kết quả tình hình thực hiện vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn nông thôn mới năm 2021; kế hoạch năm 2022; Thông  báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; Báo cáo về công tác Tòa án năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện…
 
BĐ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Dương Thanh Huân nhấn mạnh: năm 2021 mặc dù dịch bệnh Covid-19 tiếp diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng nhờ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy và sự điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền, theo đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn tiếp tục phát triển ổn định, góp phần quan trọng duy trì đà tăng trưởng, tạo bước khởi động rất tốt của năm đầu thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025; các chỉ tiêu năm 2021 cơ bản đã đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, huyện có Bù Đốp có 20/21 chỉ tiêu đạt theo nghị quyết, lĩnh vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, một số chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Cụ thể: diện tích gieo trồng thực hiện đạt 101,06% so với nghị quyết; tổng thu ngân sách ước thực hiện đạt 122% dự toán tỉnh và 102% so Nghị quyết HĐND huyện. Trong đó, thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 166.431 triệu đồng, đạt 124% so với chỉ tiêu Tỉnh giao, ước thực hiện cả năm đạt 230.073 triệu đồng đạt 172% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 106% Nghị quyết HĐND huyện giao; chi ngân sách địa phương 535.935 triệu đồng, đạt 104% so với chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 87% Nghị quyết điều chỉnh HĐND huyện; Đưa xã Hưng Phước về đích NTM theo lộ trình, nâng tổng số 5/7 xã thị trấn hoàn thành chương trình NTM, thị trấn Thanh Bình đạt 18/24 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; Chỉ tiêu thành lập HTX đạt 150%; thành lập doanh nghiệp, đạt 193%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 97,75%.
 
BĐ

Giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện cả năm 539,23 tỷ đồng chưa bao gồm doanh thu Công ty thủy điện Cần Đơn, đạt 109% nghị quyết, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Giá trị trao đổi hàng hóa – dịch vụ thực hiện đạt 96,55%. Tỷ lệ hộ nghèo đạt 100% giảm 227 hộ, trong đó giảm 65 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm cho 2.379 lao động đạt 119%, đào tạo nghề cho 400 lao động đạt 133% nghị quyết HĐND huyện. Huyện đã hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa phục vụ đời sống nhân dân. Xây dựng 112 căn nhà tình thương, nhà đạt đoàn kết với tổng trị giá 10 tỷ 518 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện theo đúng quy định. Năm 2021 huyện đã chi trên 14 tỷ 890 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghi quyết 68 của Chính phủ.

Với tinh thần thẳng thắn, kỳ họp đã chất vấn và trả lời chất vấn một số cơ quan, đơn vị liên quan đến các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: việc triển khia thực hiện Chương trình đột phá về chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn bền vững, trong đó đi sâu vào giải pháp phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 mỗi xã có ít nhất một sản phẩm OCOP được công nhận và nhân rộng mô hình để người dân hưởng lợi từ các sản phẩm; chương trình xây dựng NTM, xây dựng khu dân kiểu mẫu; công tác rà soát chi hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện….
BĐ

Để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra, trên cơ sở dự báo tình hình, những thuân lợi, khó khăn, kỳ họp đã thống nhất, quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp – xây dựng thương mại du lịch và dịch vụ; Phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM, đô thị văn minh; Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội và thông qua Nghị quyết, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện trong năm 2022; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2022; Nghị quyết về thông qua kế hoạch vốn đầu tư cơ bản và chương trình mục tiêu năm 2022; Nghị quyết về điều chỉnh doanh mục vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nội dung khác liên quan theo luật định.
BĐ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bù Đốp Dương Thanh Huân đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện nhà đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.  Đồng thời Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiên quyết thực hiện các giải pháp thu ngân sách, giảm chi thường xuyên, tập trung ngân sách cho đầu tư phát triển, đảm bảo đầu tư thực sự có hiệu quả, tạo hiệu ứng, sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội; Tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là việc rà soát, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm tạo thêm nguồn thu ngân sách. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo trật tự an toàn hành lang bảo vệ đường bộ tại các tuyến đường trọng điểm. Thực hiện hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Trong xây dựng Nông thôn mới phải tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thực hiện hoàn thành đưa xã Phước Thiện về đích Nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí tại 05 xã đã về đích.

Đối với lĩnh vực  văn hóa - xã hội nỗ lực thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.  Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm một cách thực chất, bền vững. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng các hạng mục, các thiết chế văn hóa phù hợp, lành mạnh hướng đến nhu cầu của đông đảo nhân dân. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vắc xin, nâng cao chất lượng công tác truy vết, xét nghiệm, điều trị tạo điều kiện để triển khai có hiệu quả trạng thái “bình thường mới”.

Về lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính các cơ quan chức năng tăng cường phát huy vai trò của người đứng đầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trong các dịp chuẩn bị các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong thời gian tới. Đầu tư nguồn lực cho công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh. Thực hiện giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, có từ 90% trở lên khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về ANTT.

Đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nâng cao hiệu quả chức năng giám sát, nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp ngành hữu quan. Đồng thời luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân.

Bên cạnh đó Bí thư huyện ủy nhấn mạnh việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực giáp biên; lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát các chốt khu vực biên giới đảm bảo 24/24, nhất và dịp gần tết không để xảy ra tình trạng người dân qua lại biên giới trái phép.
Như Tình


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay3,400
  • Tháng hiện tại97,275
  • Tổng lượt truy cập1,765,264
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây