NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA MỘT HUYỆN LÂM THỜI KHI MỚI ĐƯỢC THÀNH LẬP

Thứ sáu - 17/03/2023 02:25 517 0
Khi thành lập, huyện Bù Đốp có tổng diện tích 37.750,48 ha, dân số toàn huyện 49.362 người với 05 đơn vị hành chính (Thiện Hưng, Thanh Hoà, Tân Thành, Tân Tiến và Hưng Phước) và 07 tổ chức cơ sở Đảng với trên 459 đảng viên. Vượt qua những khó khăn, thử thách của những ngày đầu thành lập, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Bù Đốp hôm nay đã vượt khó đi lên, xứng đáng là địa bàn quan trọng, tuyến đầu của tỉnh Bình Phước với một khát vọng mới, khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương ngày một khang trang, giàu đẹp.
BĐ
Trung tâm hành chính huyện Bù Đốp năm 2022
 Ngày 20-02-2003, huyện Bù Đốp được thành lập theo Nghị định 17/2003/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ huyện Lộc Ninh. Trong 20 năm qua, kể từ khi được thành lập đến nay, bằng sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện, Bù Đốp đã có những bước tiến quan trọng, cơ bản toàn diện về kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cơ sở quan trọng để Bù Đốp vưỡng tin bước vào giai đoạn cách mạng mới theo hướng hiện đại hóa.
Khi thành lập, toàn huyện Bù Đốp có 17.240 ha diện tích gieo trồng, huyện đã tập trung tăng năng xuất các loại cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích cây trồng từng bước cho năng suất cao như: cao su, tiêu, điều... Mặc dù đã có phương hướng trong phát triển nông nghiệp, song sản xuất nông nghiệp vẫn độc canh theo phương pháp truyền thống, nên năng suất, chất lượng và sản lượng thấp, tình trạng thiếu đói lúc giáp hạt vẫn còn xảy ra. Các thế mạnh trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt chưa phát huy được hiệu quả. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, toàn huyện mới có 03 trường mẫu giáo, 13 trường tiểu học, THCS, PTTH; công tác y tế còn nhiều bất cập, toàn huyện có 6 cơ sở y tế với 45 giường bệnh (01 bệnh viện 30 giường bệnh, 5 trạm y tế 15 giường bệnh) và có 11 bác sĩ, một số xã có trạm y tế, song cán bộ chủ yếu mới có trình độ y sĩ, kỹ thuật viên hoặc y tá, nữ hộ sinh; tình trạng nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn của một số hộ dân tộc thiểu số vẫn còn, nên còn nhiều loại dịch bệnh phát sinh…

Khó khăn về kinh tế, xã hội là vậy, song những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện, trụ sở làm việc của bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của huyện mới còn rất nhiều khó khăn, hầu hết phải làm việc tạm tại (C19 cũ). Sau khi các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện đi vào hoạt động ổn định, Huyện đã tìm một hướng đi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho Nhân dân. Sau các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ lâm thời đã xác định được một hướng đi phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt được đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2003-2005 là: GDP hàng năm đạt tốc độ tăng trưởng khá, đến năm 2005 đạt 170 tỷ đồng; thúc đẩy cao hơn nữa sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Đẩy mạnh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng khu Trung tâm hành chính huyện và nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt chú ý, ưu tiên đồng bào các dân tộc thiểu số. Phấn đấu xóa đói và giảm nghèo hàng năm từ 3 - 5%. Củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo ổn định về an ninh trật tự nội địa và an ninh chính trị biên giới.
BĐ
Đồng chí Nguyễn Duy Thiết, Bí Thư Huyện uỷ phát biểu tại lễ kỹ niệm 5 năm thành lập huyện
và đón nhận huân chương lao động thạng 03
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ; đưa huyện Bù Đốp phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách; đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư nâng cấp. Quy mô tăng trưởng kinh tế của huyện tăng đáng kể qua từng giai đoạn. Giai đoạn 2005-2010 công nghiệp - xây dựng chiếm 4,71%; thương nghiệp - dịch vụ chiếm 18,21%; cơ cấu giữa các ngành về nông - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 77,08%.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện tiếp tục xác định: xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; tập trung xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới hoà bình hữu nghị, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh phát triển công nghiệp, dịch vụ và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng... Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cuối năm 2022 cho thấy, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực, trồng trọt phát triển theo hướng hình thành các vùng chuyên canh; chăn nuôi có chuyển biến về quy mô và số lượng; kinh tế tập thể hợp tác xã đã phát huy hiệu quả; kinh tế tăng trưởng khá, ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ điều tăng so với nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62 triệu đồng …
bđ
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020-2025
Những thành quả đạt được sau 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của huyện Bù Đốp là hết sức trân trọng, tự hào của một huyện biên giới và là niềm tự hào, sự nỗ lực vượt khó đi lên của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bù Đốp. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ X trình Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được từ khi thành lập huyện; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND và các ngành của tỉnh; với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong huyện nên kết quả triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được những thành quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 8,06%, thu nhập bình quân đầu người là 37 triệu đồng/người/năm; Nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 59,93%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 16,14%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 23,93%. Cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông được đầu tư, nâng cấp, cải tạo đã mở ra nhiều triển vọng mới. Vượt qua những khó khăn, thử thách của những ngày đầu thành lập, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Bù Đốp đã vượt khó đi lên với những thành công, là tiền đề để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bù Đốp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng mới, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương hiện nay, quyết tâm đưa huyện về đích nông thôn mới trong thời gian gần nhất.

Nhìn lại chặng đường 20 năm huyện Bù Đốp được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Bù Đốp có quyền tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự quản lý, điều hành của Chính quyền địa phương. Với sự lạc quan, tin tưởng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết nhất trí cao của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành sẽ tạo động lực, sức bật nên những thành quả nổi bật và diện mạo mới trên quê hương Bù Đốp anh hùng với quyết tâm xây dựng Bù Đốp phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là địa bàn quan trọng, tuyến đầu của tỉnh Bình Phước mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đã xác định; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện khát vọng xây dựng quê hương, đất nước hùng cường theo tinh thần đại hội XIII của Đảng.
HV

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,493
  • Tháng hiện tại73,786
  • Tổng lượt truy cập1,869,478
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây