Huyện Bù Đốp sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác Hồ

Thứ ba - 19/05/2020 22:16 183 0
Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ huyện Bù Đốp triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa rộng lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
 (Đ/c Giang Thị Phương Hạnh-TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị)
     Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 04 năm qua đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện gắn với các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân trên các lĩnh vực, từng bước đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo đúng phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm theo lời Bác thiết thực. Qua đó, tạo sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
            Triển khai quán triệt và xác định nhiệm vụ đột phá
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, thực hiện tốt các giải pháp khắc phục sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Hàng năm Huyện ủy đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện quán triệt triển khai học tập rộng rãi trong mọi đối tượng. Kết quả toàn huyện mở được 129 lớp, trong đó tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97,25% cán bộ công nhân viên chức - lao động ở các cơ quan, đơn vị tham gia học tập đạt trên 95%.
          Cùng với việc quán triệt chỉ đạo triển khai học tập chuyên đề hàng năm huyện đã bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn 06 nội dung cơ bản để chỉ đạo có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 04 năm qua (2016-2020), như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trọng tâm được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp; tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội và tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người…
            Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
     Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các kênh thông tin tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, lồng ghép trong các phong trào cụ thể của từng cơ quan, đơn vị lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và của địa phương; đặc biệt đã chủ động tổ chức các hoạt động tập trung quy mô cấp huyện như: Tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế sự nghiệp và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh…đến nay toàn huyện đã tuyên truyền được trên 400 lượt với trên 640 giờ phát sóng trên Đài huyện và trên 20.000 giờ phát sóng trên tuyến xã, thị trấn; thực hiện trên 850 tin, bài viết liên quan đến thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu những gương điển hỉnh, mô hình tiêu biểu hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động thiết thực học tập và làm theo Bác nhằm lan tỏa trong đời sống xã hội và tuyên truyền lưu động được 37 buổi; in, dựng 152m2 Pano, 210m băng rôn, khẩu hiệu; phối hợp tổ chức 10 buổi biểu diễn văn nghệ ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Hồ Chủ tịch để phục vụ công chúng....
          Xác định vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt
       Ban Thường vụ Huyện ủy xác định, giáo dục bằng hình thức nêu gương, lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau chính là cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng cuộc sống mới. Đặc biệt, phải đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình, xem đây là giải pháp quan trọng đưa việc học tập và làm theo Bác thực chất hơn, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua học tập, rèn luyện trên mọi lĩnh vực. Trước hết, các đồng chí lãnh đạo phải cam kết nêu gương và bản cam kết đó phải được công khai rộng rãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, theo đó hàng năm bản cam kết của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đều được phát trên sóng Đài Thanh – Truyền Hình huyện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát và giúp đỡ.
        Từ đầu năm 2017 đến nay, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã liên tục đi cơ sở, gặp gỡ trực tiếp các đồng chí cán bộ lão thành, đảng viên lâu năm, nhất là các đồng chí cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy, Huyện ủy quản lý đã nghỉ hưu để lắng nghe góp ý về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và tâm tư, nguyện vọng cùng những vấn đề dư luận bức xúc cần giải quyết. Huyện ủy còn chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng phụ trách ít nhất 1 chi bộ thôn, ấp và thường xuyên tham gia sinh hoạt định kỳ với chi bộ được giao phụ trách. Các đồng chí Huyện ủy viên là bí thư đảng ủy có trách nhiệm chỉ đạo chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời chủ động bố trí thời gian tham gia sinh hoạt với các chi bộ
           Xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; chuyển biến về hành động làm theo Bác
          Nhìn lại 04 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bù Đốp đã thực sự lan tỏa vào đời sống của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình về tết kiệm bản thân, dành phần người khó; lấy gương người tốt, việc tốt hàng tuần/tháng để nêu gương; mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; hay phong trào hũ gạo tình thương của phụ nữ; bếp ăn nhân ái của Trung tâm y tế huyện;  mô hình thành lập tổ hợp tác nuôi dê để trao đổi cây con giống, vần đổi công....ngoài ra còn có một số cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác làm ăn kinh tế hiệu quả cao.... 4 năm qua mặc dù huyện còn nhiều khó khăn, thử thách mới thấy hết được sự vượt bậc đòan kết gắn bó và sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bù Đốp, mới thấy hết được những giá trị tích cực chuyển biến cả trong nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở huyện Bù Đốp đã đi vào nề nếp, trở thành thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Các cấp ủy, Bí thư cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ việc học tập, quán triệt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự chuyên biến trong nhận thức và hành động làm theo. Nhiều cấp ủy đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi cách làm phù hợp, sáng tạo sát với điều kiện thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Mô hình về “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” trong toàn Đảng bộ
      Tính đến nay phong trào đã nhận được số tiền trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỷ này, Huyện đã trích 460 triệu hỗ trợ cho 14 trường hợp đảng viên có hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khó khăn về nhà ở, vốn sản xuất có thêm điều kiện ổ định cuộc sống; riêng năm 2019 huyện đã chi hỗ trợ cho 08 đảng viên với nội dụng: hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ sửa chửa nhà ở, hỗ trợ vốn chăn nuôi và hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là : 300.000.000đ và hiện đang rà soát các đối tượng để tiếp tục hỗ trợ.
        Mô hình về phát huy vai trò chủ động công tác của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; vai trò tham mưu, phối hợp của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ
      Theo đó hàng tháng, căn cứ lịch sinh hoạt định kỳ của các chi, đảng bộ trực thuộc, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng chọn ngẫu nhiên 01 đơn vị để dự sinh hoạt nhằm nắm bắt tình hình triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, đơn vị. Cách làm này đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy trong góp ý xây dựng và định hướng nghiệp vụ.
       Mô hình lấy gương người tốt, việc tốt hàng tuần/tháng để nêu gương
     Cách làm này chủ yếu được thực hiện trong các chi bộ thuộc khối Giáo dục. Theo đó hàng tuần/tháng các trường tổ chức sinh hoạt chào cờ và tổ chức biểu dương đối với giáo viên, học sinh có những thành tích xuất sắc, tiêu biểu để nêu gương qua thực hiện các phong trào như: Giúp bạn vượt khó; nói lời hay, làm việc tốt; đôi bạn cùng tiến…
       Mô hình ‘Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”
    Kết hợp tuyên truyền và vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống
       Mô hình xây dựng tổ công tác dân vận của Đại đội 10-BCHQS huyện.
 Hàng tháng, đơn vị căn cứ vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy BCHQS huyện và kế hoạch công tác của Ban dân vận Huyện ủy để triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ dân vận trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tranh thủ những ngày nghỉ để tổ chức các hoạt động cụ thể như: giúp đỡ gia đình khó khăn sửa chữa nhà, giúp dân thu hoạch mùa vụ, thăm hỏi các gia đình chính sách, đặc biệt là sẵn sàng huy động lực lượng để giúp dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, hạn hán gây ra; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Bộ đội cụ Hồ, đoàn kết quân với dân một ý chí.
         Mô hình trong các cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện:
     Vận động “xây dựng quỹ đồng đội” của Hội Cựu Chiến Binh; cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ Thập đỏ; phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội LHPN; thực hiện đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc cụ thể thực hiện làm theo lời dạy của Bác của tổ chức Đoàn và Hội LHTN huyện...
        Một số đơn vị, địa phương đã chủ động gắn kết tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình với nhiều phong trào, cuộc vận động khác do các cấp, các ngành phát động như : Xây dựng Nông thôn mới ; đô thị văn minh ; Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt ; đặc biệt là huy động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên giúp dân hàng ngàn ngày công để sửa chữa nhà bị tốc mái, phục dựng vườn tiêu gãy đổ do hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế cho nhiều hộ dân bị tác động bởi thiên tai….
          Bù Đốp hôm nay đã và đang thay da đổi thịt hàng ngày, có được điều đó nhà huyện đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Quá trình thực hiện cần xác định việc nêu cao tinh thần trách nhiệm về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay là nhằm xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức , xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của các cấp ủy đảng, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy và của cán bộ đảng viên để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
         Kết quả đạt được trong 4 năm qua tuy chưa nhiều nhưng đây là những kết quả rất quan trọng, là tiền đề cho những năm tiếp theo và có được kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện. Trong đó, yếu tố quan trọng và cơ bản nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.
          Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Giang Thị Phương Hạnh-TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương
 những tập thể,  các nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo Bác trong thời gian quan, đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua học tập, cách làm hay hiệu quả, thiết thực trong học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định 101-QĐ/TW, Quy định 08-QĐ/TW nhất là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu....
       Nhân dịp này Huyện ủy Bù Đốp đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể, 15 các nhân đã có thành tích trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2018-2020.


Hùng Vương 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay526
  • Tháng hiện tại16,787
  • Tổng lượt truy cập184,877
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây