Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.

Thứ năm - 30/12/2021 06:16 380 0
Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị
Ngày 30/12/2021, Đồng chí Dương Thanh Huân - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 của Đảng bộ huyện Bù Đốp. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Trưởng các cơ quan Nội chính huyện, đại diện Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, Chi cục trưởng CCHQ cửa khẩu Hoàng Diệu.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đơn vị báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách Tư pháp thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách. Qua đó, trong năm 2021, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh thực hiện chặt chẽ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì thực hiện tốt, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa huyện Bù Đốp và chính quyền 02 huyện Sanual và Keosima thuộc Vương quốc Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tình hình đến công tác nội chính được chú trọng thực hiện đảm bảo, do đó an ninh chính trị cơ bản ổn định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy được triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả đúng tiến độ yêu cầu; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo luật định. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm; đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời đúng quy định. Trên địa bàn huyện chưa phát hiện các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, không có “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021 và dự báo tình hình trong năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và tác động lớn đến mọi mặt đời sống, sản xuất của người dân; các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cần phải chú trọng thực hiện chặt chẽ, kiểm soát tốt tình hình; đồng thời, căn cứ Nghị quyết năm 2022 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua tại phiên họp lần thứ 07 vào ngày 15/12/2021, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2022; đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT - XH, QPAN theo các phương án, kịch bản ứng phó đã được Huyện ủy - UBND huyện đề ra; kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa phương từ ngoại biên. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, trước mắt là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước, Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham mưu Huyện ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy trong lĩnh vực Nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện đảm bảo đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022; kiểm soát kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; chú trọng công tác giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.


Toàn cảnh hội nghị
Ngày 30/12/2021, Đồng chí Dương Thanh Huân - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 của Đảng bộ huyện Bù Đốp. Tham dự Hội nghị có Đồng chí Đoàn Văn Thảo - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Trưởng các cơ quan Nội chính huyện, đại diện Ban Chỉ huy các Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện, Chi cục trưởng CCHQ cửa khẩu Hoàng Diệu.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, các đơn vị báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách Tư pháp thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách. Qua đó, trong năm 2021, các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh thực hiện chặt chẽ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì thực hiện tốt, thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa huyện Bù Đốp và chính quyền 02 huyện Sanual và Keosima thuộc Vương quốc Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tình hình đến công tác nội chính được chú trọng thực hiện đảm bảo, do đó an ninh chính trị cơ bản ổn định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy được triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả đúng tiến độ yêu cầu; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, chính quyền tiếp tục được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo luật định. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm; đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời đúng quy định. Trên địa bàn huyện chưa phát hiện các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, không có “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021 và dự báo tình hình trong năm 2022, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và tác động lớn đến mọi mặt đời sống, sản xuất của người dân; các vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cần phải chú trọng thực hiện chặt chẽ, kiểm soát tốt tình hình; đồng thời, căn cứ Nghị quyết năm 2022 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua tại phiên họp lần thứ 07 vào ngày 15/12/2021, thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2022; đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục hồi, phát triển KT - XH, QPAN theo các phương án, kịch bản ứng phó đã được Huyện ủy - UBND huyện đề ra; kiểm soát chặt chến biên giới tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa phương từ ngoại biên. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương, trước mắt là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước, Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham mưu Huyện ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy trong lĩnh vực Nội chính, Phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện đảm bảo đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, nhất là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022; kiểm soát kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; chú trọng công tác giải quyết, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là về cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nguồn tin: Trung Hiếu - VPHU:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay3,562
  • Tháng hiện tại111,943
  • Tổng lượt truy cập1,779,932
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây