Bù Đốp: năm 2024 phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94%

Thứ tư - 24/01/2024 20:12 153 0
Ngày 24/1/2024, UBND huyện Bù Đốp ban hành kế hoạch số 23/KH-UBND về triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế năm 2024 trên địa bàn huyện Bù Đốp.
Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Bù Đốp phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94%.
 
Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhiệm vụ, giải pháp. (1) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, các mục tiêu, kế hoạch về BHYT, tăng nhanh và bền vững số người tham gia BHYT đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. (2) Giao chỉ tiêu thực hiện BHYT đến cấp cơ sở, hàng năm đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT. Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, nhất là vai trò của tổ chức đoàn thể, cá nhân có uy tín trong các thôn, ấp, tổ dân phố để vận động người dân tham gia BHYT. (3) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, toàn xã hội trong việc phát triển số người tham gia BHYT, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT và tiến tới BHYT toàn dân, chú trọng đến việc thực hiện BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số, người sinh sống ở xã khu vực III, khu vực II chuyển lên xếp xã khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. (4) Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài phần kinh phí của tỉnh và địa phương hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng yếu thế xã hội, góp phần gia tăng tỷ lệ tham gia BHYT. Tập trung hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT; hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này; hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về quy định bổ sung một số điều Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. (5) Tiếp tục kiện toàn và mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, mỗi xã, thị trấn phải có nhân viên thu BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng đăng ký tham gia BHXH, BHYT. (6) Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; quản lý có hiệu quả ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. (7) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của Nhà nước.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao theo kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và đào tạo huyện chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho học sinh, đảm bảo năm 2024 đạt 100% học sinh tham gia BHYT; Phòng Dân tộc huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu đề xuất UBND huyện các  nhóm giải pháp thực hiện chính sách BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2024, tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT đạt 94% theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của Hội đồng Nhân dân huyện; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các cở sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền, giao chỉ tiêu thực hiện BHYT học sinh năm 2024 có 100% học sinh tham gia BHYT, đưa tiêu chí học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo…/.
 
HV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay3,562
  • Tháng hiện tại111,777
  • Tổng lượt truy cập1,779,766
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây