ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC HUYỆN BÙ ĐỐP LẦN III, NĂM 2020

Thứ ba - 23/06/2020 09:13 163 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí luôn chủ trưởng lấy thi đua làm động lực để phát huy tinh thần yêu nước. Qua phong trào thi đua để bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, biến lòng yêu nước thành sức mạnh vật chất và tinh thần trong lao động sản xuất, trong huấn luyện chiến đấu bảo vệ tổ quốc; đồng thời lấy lòng yêu nước để thúc đẩy thi đua nâng cao hiệu quả công tác thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
          Sáng ngày 23-6-2020, UBND huyện Bù Đốp long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III năm 2020.
       Dự Đại hội có bà Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV – Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bình Phước; ông Dương Thanh Huân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Đoàn Văn Thảo – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và 123 đại biểu, đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 
Bà Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV – Giám đốc Sở nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội
     
      Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng – an ninh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị…đều có những chuyển biến đáng kể. Cụ thể là:
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 là 8,06%, tăng 4,81% so với nghị quyết; tổng thu nhập toàn xã hội năm 2019 là 2.137,36 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 37 triệu đồng/người/năm, đạt 160,17% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phù hợp với điều kiện của huyện: Nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 59,93%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 16,14%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 23,93%.
     Tổng thu ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: 2.706,942 tỷ đồng, trong đó: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 là: 715,952 tỷ đồng/439,19 tỷ đồng, tăng 63,02% so với Nghị quyết. Tổng chi ngân sách nhà nước là 2.670,717 tỷ đồng; trong đó: chi đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 477,669 tỷ đồng, tăng 192,49% so với nhiệm kỳ trước và tỷ lệ chi đầu tư cho phát triển tăng dần theo hàng năm. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được quan tâm đúng mức; lĩnh vực văn hóa tinh thần được chú trọng; giáo dục – đào tạo tiếp tục được ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố xây dựng và có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng…
      Kết quả đạt được nêu trên là những con số biết nói ghi dấu ấn ấn tượng về sự phát triển của huyện biên giới Bù Đốp 5 năm qua luôn gắn chặt với việc phát động và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, là đòn bẩy động lực để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm và cả giai đoạn và chính từ đây sức lan tỏa của phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống.
      Để phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, trở thành phong trào quần chúng sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Hàng năm huyện tổ chức phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chủ điểm gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và của địa phương. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị đã bám sát chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống – xã hội. Đặc biệt trong 5 năm qua phong trào thi đua của toàn huyện luôn gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
     Các phong trào thi đua đã thật sự tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà. Từ đây đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể, nhiều tập thể, nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực như: phong trào tiết kiểm bản thân dành phần người khó do Huyện ủy phát động; phong trào mỗi tập thể, cá nhân ngắn với một địa chỉ nhân đạo, phong trào Người Bù Đốp nói lời hay làm việc tốt, hay phong trào tấn gạo nghĩa tình; phong trào cán bộ công chức, viên chức thi đua văn hóa công sở; phong trào phòng, chống tham nhũng lãng phí; phong trào thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.… các phong trào thi đua đã góp phần nâng cao chất lượng thực hiện thắng nghị quyết hàng năm, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
     Có thể nói, qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Bù Đốp còn rất nhiều những cá nhân, những tập thể điển hình tiêu biểu đó là những tấm gương, những bông hoa đẹp góp phần rất lớn để huyện hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  hàng năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Để ghi nhận kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua UBND huyện tặng giấy khen cho 709 tập thể 1535 cá nhân, trong các phong trào thi đua, các đợt tổng kết và công nhận 12 mô hình tiêu biểu, 12 điển hình tiên tiến…đó là kết quả đáng trân trọng thể hiện sự cố gắng, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhất là những cống hiến, góp sức to lớn của những tập thể, cá nhân hang hái, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước của huyện những năm qua. 
     Sau 17 năm thành lập huyện, và đặc biệt trong nhiệm kỳ Đại hội huyện Đảng bộ giai đoạn 2015-2020 gắn với triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Huyện biên giới Bù Đốp đã có những bước phát triển có tính đột phá và khoác lên mình diện mạo mới. Một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ X đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn, nhưng những kết quả nêu trên là những con số biết nói rất đáng trân trọng ghi dấu ấn ấn tượng về sự phát triển của Bù Đốp 5 năm qua luôn gắn chặt với việc phát động và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, là đòn bẩy động lực để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm và cả giai đoạn. Và chính từ đây sức lan tỏa của phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, làm cho quê hương Biên giới còn nhiều khó khăn này từng ngày khởi sắc, khang trang và thịnh vượng.
          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV – Giám đốc Sở nội vụ tỉnh Bình Phước đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà huyện Bù Đốp đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới huyện Bù Đốp cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước; mục tiêu gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể và địa phương; thực hiện có hiệu quả các phong trào do Chính phủ và Tỉnh phát động; nâng cao cất lượng các phong trào thi đua, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thời điểm; tổ chức nhân rộng các mô hình điển hình từ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.
      Đại hội đã giới thiệu 17 tập thể, cá nhân đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ 5, trong đó, có 03 đại biểu khách mời.

 
Bà Trần Thị Ánh Tuyết – UVBTV – Giám đốc Sở nội vụ trao bằng khen của Chính phủ cho tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

      Nhân dịp này huyện Bù Đốp đã vinh dự có một tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 02 tập thể, 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 05 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 21 tập thể và 32 cá được UBND huyện Bù Đốp tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Bù Đốp giai đoạn 2015-2020.
Đài TT-TH Bù Đốp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay660
  • Tháng hiện tại15,796
  • Tổng lượt truy cập183,886
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây