Ra mắt cuốn sách tập hợp dư luận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ ba - 16/11/2021 10:19 490 0
Ngày 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt công bố và giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Ra mắt cuốn sách tập hợp dư luận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đoàn Văn Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Ngoại giao.

Đại diện khách quốc tế có Ngài Sẻng-phết Hùng-Bun-Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. 

Ra mắt cuốn sách tập hợp dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các đại biểu xem sách. 

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được công bố ngày 16/5/2021, nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2026, hiện thực hóa mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Bài viết của Tổng Bí thư đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, được sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như được bạn bè, các chính đảng, chính khách, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và dư luận quốc tế đánh giá cao. Từ khi bài viết được công bố ngày 16/5/2021 đến nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí,... đã có hàng nghìn bài viết, bài bình luận của độc giả, từ cán bộ hưu trí, đảng viên ở cơ sở, nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc, từ đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cho đến các nhà nghiên cứu, nhà kinh tế học, nhà ngoại giao, trí thức, văn nghệ sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài... đón nhận bài viết của Tổng Bí thư với niềm tin tưởng và sự hưởng ứng tích cực. 

Các bài viết chia sẻ của bạn đọc đã bày tỏ sự đồng thuận với nội dung bài viết của Tổng Bí thư; nhận thấy rõ con đường mà nhân dân ta, dân tộc ta đang đi là đúng đắn dù có muôn vàn khó khăn, thử thách, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta nhất định sẽ đạt được thành công. Những tổng kết cả về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết là định hướng quan trọng để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục kiên định con đường đã chọn. Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, hùng cường, người dân được ấm no, hạnh phúc. 

Cuốn sách chọn lọc một số bài viết, bài phỏng vấn, đánh giá, bình luận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phản ánh dư luận trong nước và quốc tế đối với bài viết. Sách dày hơn 800 trang do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật ấn hành năm 2021. 

Cuốn sách được chia làm ba phần chính: Phần thứ nhất, in toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, ngày 15/5/2021”. Phần thứ hai, chọn lọc những ý kiến, đánh giá tâm huyết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân ở mọi vùng, miền của Tổ quốc về bài viết của Tổng Bí thư. Phần thứ ba, gồm các bài trao đổi, phỏng vấn, đánh giá của các học giả, nhà nghiên cứu, các đồng chí, bạn bè quốc tế, các chính đảng... về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu có giá trị, giúp cán bộ, đảng viên, các nhà lãnh đạo, quản lý và nhân dân hiểu sâu sắc hơn nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Ra mắt cuốn sách tập hợp dư luận trong nước và quốc tế về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
 GS,TS Phùng Hữu Phú chia sẻ, trao đổi về giá trị nội dung cuốn sách.

Tại buổi lễ, nhiều đại biểu đã trao đổi về ý nghĩa, giá trị nội dung cuốn sách. GS,TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương khẳng định: Đây là một bài viết rất đặc biệt, bởi ba lý do.

Thứ nhất, bài viết trả lời trúng và đúng những vấn đề bức thiết mà cán bộ đảng viên luôn quan tâm, cũng chính là những vấn đề mà các chính sách, học giả trong và ngoài nước thường xuyên đặt ra về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ hai, bài viết có một sức thuyết phục, cảm hóa lớn vì tác giả bài viết là người rất kiên định mục tiêu lý tưởng đi lên chủ nghĩa xã hội, người luôn trăn trở vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và là người Cộng sản luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tác giả có đầy đủ sức thuyết phục về trí tuệ và nhân cách.

Thứ ba, bài viết có sức lan tỏa rộng rãi vì bàn về một vấn đề rộng, rất phức tạp, nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng tác giả đã chọn cách chỉ dẫn rất dung dị, bàn về lý luận không bằng cách kinh viện mà lấy đời sống, thực tiễn để chứng minh… Cuốn sách ra mắt hôm nay có giá trị củng cố và nâng cao niềm tin, thế giới còn rất nhiều đổi thay, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn rất nhiều thử thách nhưng cuối cùng nhất định con người sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội. 

Ngài Sẻng-phết Hùng-Bun-Nhuông phát biểu ý kiến đánh giá: Qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi hiểu và nhận thức sâu sắc rằng chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa khoa học, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai, vận dụng qua từng thời kỳ, đặc biệt là vận dụng trong vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia vào hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dành được nhiều thành quả được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tôi tin tưởng vững chắc rằng với sự kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống đoàn kết, yêu nước, cần cù, kiên trì và anh dũng, nhân dân Việt Nam sẽ đạt được cơ sở vững chắc để tiến lên xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu đã đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong bài viết đều gần gũi, dễ hiểu với thanh niên, giúp thanh niên hiểu rõ hơn nhiều vấn đề lý luận, qua đó tự sàng lọc, đấu tranh, phòng ngừa trước những thông tin xấu độc. Tiếp cận những nội dung nêu ra trong bài viết, thanh niên tự nhận thức được sứ mệnh của mình, từ đó nỗ lực vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Bài viết là tài liệu quý giá để chuẩn bị báo cáo chính trị cho đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào năm sau.

HV

Nguồn tin: Nhân Dân điện tử::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,457
  • Tháng hiện tại65,359
  • Tổng lượt truy cập1,861,051
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây