BÙ ĐỐP: PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HIỆN NAY

Thứ hai - 04/12/2023 22:11 253 0
Phát triển đảng viên trong tổ chức công đoàn, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay trên địa bàn huyện Bù Đốp đã và đang được các cấp uỷ đảng, chính quyền tư huyện đến xã, thị trấn đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó, việc thanh lập các tổ chức công đoàn gắn với phát triển đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã để kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và công nhân lao động trên địa bàn huyện còn ngặp không ít khó khăn.
BĐ
Chủ tịch LĐLĐ huyện Huỳnh Công Nhân trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy Oanh, Giám đốc Công ty TNHH 1 Thành viên Huy Khánh ngày 27/11/2023.
Với quan điểm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn”, LĐLĐ huyện đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028 là nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động đem lại lợi ích cho đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt cho công nhân lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, góp phần giúp doanh nghiệp và công nghiệp huyện phát triển.
 
Hiện nay, toàn huyện có 68 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó, 54 CĐCS hành chính, sự nghiệp, 14 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổng 2.012 công đoàn viên. Theo LĐLĐ huyện, thời gian qua, Công đoàn huyện đã giới thiệu được 06 quần chúng ưu tú là công nhân lao động đang làm việc tại các Doanh nghiệp ngoài nhà nước cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp, trong đó, 03 quần chúng ưu tú đủ điều kiện được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 01 hồ sơ đang trong quá trình xem xét theo quy định.

Để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong các tổ chức CĐCS, nhất là CĐCS các Doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện ban hành kế hoạch định hướng tuyên truyền tới các CĐCS, trong đó, có các nội dung liên quan đến việc bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thường xuyên chỉ đạo các CĐCS trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho đoàn viên công đoàn. Các đợt cao điểm được LĐLĐ huyện chỉ đạo, triển khai giới thiệu đoàn viên, Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp như: Đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 19/5 (Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh); tháng 5 - Tháng công công nhân viên chức hằng năm… Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện còn thường xuyên chỉ đạo các CĐCS nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện và các văn bản của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Tỉnh uỷ, LĐLĐ tỉnh, của Huyện uỷ chỉ đạo liên quan đến công tác phát triển đảng viên đến các cấp công đoàn và trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
BĐ
Đồng chí Huỳnh Công Nhân, Chủ tịch LĐLĐ huyện thăm, động viên người lao động tại Công ty TNHH MTV nông nghiệp Hữu Toàn những ngày giáp Tết 2023.
 
Các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cơ bản thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tuyên truyền, vận động đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy định, tuân thủ pháp luật, xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, nghề nghiệp...
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Lệ Quyên nhận định.
Xác định nguồn quan trọng để kết nạp đảng viên là thông qua việc thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên công đoàn; theo đó, nhiều doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân lao động sau khi được động viên, khích lệ đã tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn, phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú và được bồi dưỡng trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Hiện nay, toàn huyện có 149 doanh nghiệp vừa và nhỏ với trên 1.700 lao động, trong đó có 01 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 200 lao động. Số tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện là 14/149 với 544/1.780 lao động. Trong đó, số đảng viên là CNVCLĐ trong các doanh nghiệp là 13 đoàn viên.

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc thành lập tổ chưc CĐCS, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn: Vai trò một số đảng viên trong Doanh nghiệp chưa được phát huy; Nhiều Doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng đến công tác thành lập CĐCS; Nội dung, phương thức hoạt động của các CĐCS chưa đáp ứng được yêu cầu của công nhân lao động; Một số doanh nghiệp gây khó khăn, cản trở việc thành lập CĐCS. Số lượng đảng viên trong các Doanh nghiệp còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là người lao động, doanh nghiệp tập trung quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, chưa thật sự quan tâm đến việc thành lập tổ chức CĐCS cũng như trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Chính vì vậy, những năm qua, việc thành lập tổ chức CĐCS, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn ngặp nhiều khó.

Để làm rõ thực trạng đó, vừa qua, ngày 01/11/2023, Huyện uỷ Bù Đốp tổ chức Hội nghị Toạ đàm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong khu dân cư, trường học và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến nêu lên thực trạng trong công tác phát triển Đảng, phân tích các yếu tố, nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn cho công tác phát triển đảng, trong đó có cả yếu tổ chủ quan và khách quan.
 
Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Huỳnh Công nhân báo cáo tham luận tại Hội nghị: Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng trong các Doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đảm bảo về chất lượng và số lượng thì cần tập trung các giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, Tăng cường công tác tuyên truyền thành lập Công đoàn cơ sở tại các Doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Hai là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn; Thực hiện tốt công tác khảo sát, điều tra, thống kê tình hình công nhân lao động và Doanh nghiệp; Thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên. Xây dựng tổ chức Công đoàn theo phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

Ba là, Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, của quê hương cho người lao động trong Doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; Nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bốn là, Tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan về thành lập CĐCS và phát triển đảng viên. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng về công tác phát triển Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước... 

Sáu là, Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đổi mới cả về nội dung và hình thức các hoạt động phong trào theo hướng có thu hút sự tham gia của số đông đoàn viên và người lao động. Nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, đồng thời với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên.


Bảy là, Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể cá nhân tích cực thực hiện phong trào.

Thiết nghỉ, trong thời gian tới, huyện cần mạnh dạn đưa các chủ doanh nghiệp tư nhân tham gia các khóa học đào tạo về lý luận chính, từng bước thí điểm các chủ doanh nghiệp tham gia các lớp học cao cấp lý luận chính trị; tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở nghiên cứu các văn bản, hướng dấn của Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy để bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên, tạo động lực để chủ DNTN quan tâm, hỗ trợ, có trách nhiệm trong việc thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan với các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nươc trên địa bàn huyện./.
 
HV

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay4,035
  • Tháng hiện tại112,230
  • Tổng lượt truy cập1,780,219
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây