Những đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới xã Phước Thiện

Thứ tư - 24/01/2024 21:17 74 0
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhằm làm thay đôi diện mạo nông thôn, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Đối với xã Phước Thiện sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới.  Đến nay, đời sống, tinh thần, vật chất của người dân đã từng bước được nâng cao, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, hệ thống chính trị được xây dựng, cũng cố kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả. Điều đó, đã khẳng định được sự đoàn kết thống nhất cao của cấp uỷ chính quyền, sự đồng thuận hăng hái góp công, góp sức của các tầng lớp nhân dân, đưa xã Phước Thiện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, xã đã đề ra.
Nhìn lại những ngày đầu khi xã Phước Thiện bắt tay vào xây dựng nông thôn mới năm 2011, mặc dù có nhiều lợi thế, song, kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập, nhất là hệ thống giao thông, nhiều tuyến đường chưa được cứng hoá, khó khăn đi lại, giao thương, hệ thống thuỷ lợi chưa được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (203) hộ, thu nhập đầu người đạt thấp 17,5 triệu đồng/năm, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ còn sống trong những căn nhà tạm bợ dột nát, nhiều hộ dân sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh, thiếu điện sinh hoạt, cơ sở vật chất trường lớp học, trạm y tế chưa đám ứng được nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân. Phong tục tập quán còn lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để tăng hiệu quả chưa cao.
 
BĐ
Một góc xã Phước Thiện nhìn từ trên cao
Để chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả, xã đặc biệt chú trọng với phương châm “việc gì dễ làm, dễ hoàn hành, cần ít vốn tập trung làm trước, những việc khó làm sau”. Theo đó, xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã khảo sát, tập trung nguồn lực, tranh thủ các nguồn nguồn vốn để thực hiện những mục tiêu quan trọng, xây dựng kế hoạch cho mục tiêu cụ thể từng năm, từng chỉ tiêu cụ thể. Qua đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới hàng năm, từng giai đoạn, đến nay đã mang lại hiệu quả tích cực.

Trong công tác quy hoach xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, hướng dẫn các bộ phận liên quan, các ấp tiến hành rà soát thực trạng quy hoạch nông thôn mới, phát hiện những bất cấp, để tham mưu điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhình chung quy hoạch nông thôn mới của xã phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Bù Đốp đến năm 2025 và các đề án, chương trình cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Trên cơ sở chương trình hành động của huyện, xã đã ưu tiên giành nhiều nguồn lực để đổi mới bộ mặt nông thôn, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội và tăng hưởng thu trực tiếp cho người dân.
Xác định giao thông nông thôn là khâu đột phá, nên xã đã chú trọng đầu tư, cải tạo nâng cấp và được người dân đồng tình, tự nguyện thực hiện góp tiền, ngày công để làm đường. Đến nay, xã đã nhựa hoá đường xã, liên xã được 22,7 km; cứng hoá đường thôn, xóm được 20,7 km; đường ngõ, xóm sạch không lầy lội vào mừa mưa 12,1 km và đường trục chính nội đồng 3,94 km.
BĐ
Một góc xã Phước Thiện nhìn từ trên cao
Hệ thống thuỷ lợi được quan tâm, triển khai thực hiện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn xã có 98,25% đến 99,1% diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp được tưới nước và tiêu nước chủ động, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Hệ thống trường lớp học tiếp tục được đầu tư nâng cấp xây mới. Xây dựng mới 36 phòng học, phòng học bộ môn và các phòng chức năng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học đạt chuẩn, đảm bảo cho việc dạy và học theo quy định.

Bên cạnh đó, xã quan tâm đầu tư xây dựng mới 05 nhà văn hoá, sửa chữa 01 nhà văn hoá. Hiện xã có 01 hội trường đa năng và 02 sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hoá thể thao của toàn xã, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, hội họp của nhân dân.

Hệ thống cơ sở hạ tầng, thương mại nông thôn, đã và đang được quan tâm hình thành. Các cửa hàng tạp hoá, bách hoá xanh của các tiểu thương, doanh nghiệp đứng trên địa bàn xã đã góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn xã phát triển.

Thông tin và truyền thông. Có điểm phục vụ bưu chính, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định, có hạ tầng cáp viễn thông kết nối với internet đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân; có đài truyền thanh, hệ thống loa truyền thanh thông minh hoạt động tốt đến các ấp, có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành tại trụ sở làm việc của xã.

Nhà ở dân cư. Đã vận động truyên truyền hỗ trợ nhân công để người dân phát triển xây dựng mới, cải tạo đảm bảo tiêu chí đề ra. Giai đoạn 2011-2022 xã đã vận động, hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà rột nát được 184 căn với tổng kinh phí trên 15 triệu 300 nghìn đồng. Cùng với đó, điện nông thôn được đầu tư nâng cấp, nâng tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn trên địa bàn xã đạt 99,1% (1.113/1.123 hộ).

Tổ chức sản xuất trên địa bàn xã. Có 01 Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: Vú sữa hoàng kim, mít ruột đỏ PT79, ổi trân châu ruột đỏ, chuối tím, … hàng năm đã tạo cho 50 lao động có công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra còn có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững như: câu lạc bộ trồng tiêu sạch liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty chế biến gia vị Nedspice; Câu lạc bộ tiêu sạch Phước Thiện 1, thu hút được 14 lao động, hàng năm cho thu nhập 93 triệu đồng/người/năm. Các tổ hợp tác trong sản xuất, trồng trọt đang duy trì hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, xã cũng triển khai thực hiện tốt công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh, thu hút các nguồn vốn lồng nghép các chương trình dự án trên địa bàn xã. Nhờ đó, sản lượng lương thực hàng năm không ngừng tăng lên. Sản lượng cây lúa hàng năm đạt năng xuất 1.815 tạ/vụ; năng xuất cây hoa màu  210 tạ/ha. Diện tích các lọi cây trồng điều đạt chỉ tiêu; tăng trưởng đàn gia súc hàng năm đạt sản lượng cao, tính đến cuối năm 2022 toàn xã xuất được khoảng 13,373 con gia súc, gia cầm. Thu nhập bình quân đầu năm 2022 là 62,19 triệu đồng/năm, tăng 44.69 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,27%.

Tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên. Xã đã chỉ đạo tiến hành tuyên truyền, rà soát, mở các lớp đào tạo, tập huấn cho lao động nông thôn, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tào trên địa bàn xã đạt 80,75% (2.253/2.790).

Trên lĩnh vực giáo dục đã nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ dạy học phù hợp với từng đối tượng; huy động đầu tư các nguồn lực, khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm đồ dùng, đồ chơi trong các cơ sở giáo dục, khuyến khích áp dụng các phần mềm quản lý dạy học. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp hàng năm điều đạt so với chỉ tiêu giao; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp TH-THCS đạt 91, 5%. Đến nay xã đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS và xoá mù chữ.

Hệ thống y tế được tăng cường đầu tư; chủ động triển khai có hiệu quả công tác giám sát dịch tể, các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia; về sức khoẻ môi trường, y tế học đường, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em đã duy trì đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,99%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trẻ thấp còi chiều cao theo tuổi đạt 12,44% (53/426 em), đạt tiêu chí đề ra.

Đời sống văn hoá của người dân được nâng lên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu; việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng thôn ấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hoá điều thực hiện một cách ghiêm túc, hiệu quả. Các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội được nhân dân tích cực ủng hộ, hàng năm tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hoá từ 95 đến 99%; 04 đến 06 khu dân cư được công nhận là khu dân cư văn hoá.

Vệ sinh môi trường, khắc phục xử lý ô nhiễm và cải tạo môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được quan tâm triển khai thưc hiện; tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái. Quản lý trăn thả gia súc, gia cầm vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo. Xã có nghĩa trang quy hoạch lâu dài, mai táng phù hợp với quy hoạch tín ngưỡng phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của các dân tộc, đảm bảo phù hợp vệ sinh môi trường. Hiện trên địa bàn xã không có các điểm đen, điểm nóng về môi trường, không có các cơ sở gây ô nhiểm môi trường.

Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 62,6%% (703/1.123 hộ); tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch đạt 95,3% (1.070/1.123 hộ); tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo vệ vệ sinh môi trường đạt 100% (482/482 hộ); tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100% (1.005/1.005 hộ).

Về hệ thống chí chính trị và tiếp cận pháp luật. Hàng năm xã có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ xã đạt chuẩn, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo số lượng và chất lượng. Cấp uỷ đảng đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn bạc, thảo luận trong cấp uỷ và xây dựng thành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy uy tín của Đảng ngày càng được nâng cao. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng cụ thể, thiết thực tạo sự nhất chí và đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị. Hàng năm các tổ chức chính trị - xã hội điều đạt vững mạnh trở lên.

Quốc phòng-An ninh và trật tự xã hội được đảm bảo, tiếp tục cũng cố kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ, công an viên và tổ an ninh tự quản trên địa bàn toàn xã, thực sự là lực lượng nồng cốt trong công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn các khu dân cư. Thông qua phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới đã thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Từ đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tự giác chấp hành pháp luật, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma tuý, bài trừ tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng, cũng cố thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác góp phần làm tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
BĐ
Huyện uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện Bù Đốp tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Phước Thiện về đích nông thôn mới
Với những nỗ lực cố gắng và sự trung sức đồng lòng của của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phước Thiện, xã vinh dự được UBND tỉnh quyết định công nhận là xã nông thôn mới, góp phần đưa huyện Bù Đốp đạt 100% xã về đích nông thôn mới, thị trấn Thanh Bình đạt đô thị văn minh so với Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Có thể thấy, sự đổi thay diện mạo của xã nông thôn mới Phước Thiện hôm nay đã thay da đổi thịt, làm đẹp thêm cho huyện Bù Đốp. Từ những thành quả này, chúng ta càng thêm tin tưởng vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành đoàn thể và sự chung tay đồng lòng góp sức của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã tạo nên một khối đoàn kết, thống nhất, vững chắc. Đây là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Phước Thiện tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, từng bước đưa xã Phước Thiện ngày càng phát triển.
HV
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,447
  • Tháng hiện tại65,349
  • Tổng lượt truy cập1,861,041
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây