Chi bộ khối cơ quan tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với cơ quan, đơn vị

Thứ năm - 25/05/2023 04:14 165 0
Huyện Bù Đốp là huyện biên giới, phía Bắc của tỉnh Bình Phước được thành lập theo Nghị định số 17/2003/NĐ-CP ngày 20/02/2003 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/5/2003; khi mới thành lập toàn Đảng bộ có 07 tổ chức cơ sở Đảng với 459 đảng viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 25 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan (bao gồm: khối Đảng, Đoàn thể và khối Nhà nước) với tổng số 65 đảng viên; đến tháng 4 năm 2023, toàn Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở Đảng với 2.005 đảng viên, trong đó 39 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan với 308 đảng viên.
Ngay sau khi Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư được ban hành, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Ban Thường vụ Huyện ủy căn cứ vào quan điểm lãnh đạo của Đảng, tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Quy định và các văn bản liên quan của tỉnh đến cán bộ chủ chốt của chi bộ cơ sở khối cơ quan; tiến hành thủ tục Sao y Quy định số 98-QĐ/TW gửi đến 100% tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan để triển khai đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các tổ chức cơ sở khối cơ quan căn cứ vào Quy định để xây dựng Quy chế làm việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương.
Sau gần 20 năm thực hiện, các Chi bộ cơ sở cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chi bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh. Tập thể cấp ủy, chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đều được cấp ủy của chi bộ đưa ra bàn bạc, thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện trên cơ sở bám sát với định hướng của cấp trên.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tập thể chi bộ, các cơ quan xây dựng, thực hiện và công khai Quy chế dân chủ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Định kỳ thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá, xếp loại thi đua, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung, những giải pháp hợp lý hơn để hoàn thành những mục tiêu đề ra, tạo môi trường lao động, công tác hài hòa, ổn định, đoàn kết, khoa học tại các cơ quan, đơn vị.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Dưới sự lãnh đạo sâu sát của tập thể cấp ủy các cấp từ huyện đến chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động tại các cơ quan luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác được thực hiện nghiêm; đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc được cải thiện rõ rệt. Những nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chuyên sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hòa bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của cơ quan được tập trung thực hiện và đạt hiệu quả cao. Qua đó, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nhất là năng lực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những biểu hiện mất dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, và tạo nhiều chuyển biến tích cực; công tán cán bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần sử dụng cán bộ đúng sở trường, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, trong đó luôn chú trọng xây dựng cấp ủy (Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên) có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm; tập thể chi bộ và cấp ủy chi bộ thường xuyên tạo điều kiện để thủ trưởng cơ quan thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao, định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm, và Đại hội chi bộ) hoặc đột xuất khi có yêu cầu thì thủ trưởng cơ quan luôn chấp hành nghiêm chế độ báo cáo với cấp ủy hoặc Đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của cơ quan; cấp ủy hoặc chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo đảng viên, quần chúng trong cơ quan thực hiện; với vai trò trách nhiệm là người đứng đầu các đồng chí Bí thư, thủ trưởng cơ quan luôn quán triệt, hạn chế tối đa hoặc không để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong cơ quan.
Có thể nói, trong thời gian qua các chi bộ cơ quan đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở đúng theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối cơ quan, đơn vị. Mối quan hệ công tác giữa cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị ngày càng mật thiết, chặt chẽ, đoàn kết và thống nhất góp phần quan trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, chủ động, thiết thực và dân chủ. Đạt được những kết quả nêu trên là có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy luôn quan tâm, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ cơ sở cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Ban Bí thư thông qua việc xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ.

Tác giả: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay8,463
  • Tháng hiện tại52,689
  • Tổng lượt truy cập1,566,890
Vcov
Bo TNMT
Mail bp
portal
bao bp
Chi đạo điều hành
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
TINHUY
fm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây