Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Bù Đốp khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 04/08/2020 19:33 225 0
Ngày 4/8/2020, Hội đồng Nhân dân huyện Bù Đốp khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11. Dự kỳ họp có ông Hà Anh Dũng – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước; các ông, bà lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.
Kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân huyện Bù Đốp khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
     Tại kỳ họp tiến hành xem xét, thông qua báo cáo tóm tắt  tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách; tình hình thực hiện vốn XDCB, vốn CTMT 6 tháng đầu năm; kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2020; nghe Ban thường trực UBMTTQVN huyện thông báo công tác Mặt trận  tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020; Ban Pháp chế HĐND huyện trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện trên các lĩnh vực KT -XH, QP-AN và thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết  trình tại kỳ họp;
HĐND huyện cũng xem xét, thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Dự thảo Nghị quyết về ban hành chương trình giám sát năm 2021 của HĐND huyện; các dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình như: Tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2019; điều chỉnh dự toán ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu  6 tháng cuối năm 2020; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2020; miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung thành viên Ủy ban…
     Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù huyện Bù Đốp còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện: 20.985 ha, đạt 88,26% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Tình hình chăn nuôi ổn định, chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung nguồn lực đưa xã Thanh Hòa về đích NTM năm 2020 (đã hoàn thành 16/19 tiêu chí). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thị  trấn Thanh Bình đạt chuẩn đô thị văn minh theo Nghị quyết Huyện ủy. Giá trị trao đổi hàng hóa-dịch vụ: 1.121 tỷ đồng, đạt 45,76% so với chỉ tiêu NQ HĐND huyện giao, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2019.Tổng thu ngân sách địa phương là: 343 tỷ 581 triệu đồng, đạt 72% so với chỉ tiêu NQ HĐND huyện giao (tăng 25% so với cùng kỳ 2019). Trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn huyện: 69 tỷ 646 triệu đồng (tăng 33% so với cùng kỳ 2019). Tổng chi ngân sách thực hiện là: 358 tỷ 610 triệu đồng, đạt 75% so với chỉ tiêu tỉnh và Huyện giao.(tăng 30% so với cùng kỳ 2019). Giải ngân nguồn vốn XDCB ngân sách huyện quản lý:  115.139 triệu đồng/155.297 triệu đồng, đạt 74% dự toán tỉnh giao và NQ HĐND huyện giao.
    Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, Huyện đã thành lập mới và đi vào hoạt động Trường PTDT Nội trú; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường đặc biệt đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh đặc biệt tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo Tỷ lệ bao phủ BHYT 85,3% dân số, đạt 90% so với Nghị Quyết HĐND huyện giao. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được tăng cường; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.
    Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và đoàn thể: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Cấp ủy và chính quyền các cấp trên địa bàn đang quyết liệt và có những bước đi cụ thể để thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW Đảng lần thứ Sáu, đề án của Tỉnh ủy, Huyện ủy về sát nhập một số cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị;
    Hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới từ đó đã phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị các cấp. Công tác xây dựng, ban hành các chính sách; công tác giám sát đã tập trung hướng đến những vấn đề, nội dung cử tri và dư luận trên địa bàn quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
Bên cạnh đó, kỳ họp đã nhìn nhận và chỉ ra những khó khăn, hạn chế bất cập, như: Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực sụt giảm, ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi năm 2019, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.....đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người dân, doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ 2019. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chưa có chuyển biến đáng kể, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn chưa tạo được những thương hiệu, nét đặc trưng để khẳng định vị trí; Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn những hạn chế, bất cập; Về thu ngân sách địa phương: do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình khó khăn chung nên công tác thu tiền sử dụng đất từ nguồn bán đấu giá QSD đất còn gặp nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách huyện...
    Các đại biểu đã biểu quyết nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Bù Đốp khóa IV và miễn nhiệm chức dang phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp đối với ông: Diệp Hoàng Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện do đến tuổi về hưu theo luật định;
    Bầu chức danh phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Minh Phong-HUV, Trưởng Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện;
Cho thôi tham gia thành viên UBND huyện đối với: ông Lê Đình Coóng- Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện do đến tuổi về hưu; ông Nguyễn Minh Hiếu, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện do chuyển công tác.
    Bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà: Nguyễn Thị Năm-HUV, Trưởng Phòng Lao đông TB&XH huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
    Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Pham Văn Tình-UVBTV-Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: trong thời gian tới hoạt động của HĐND cần nâng cao hơn nữa hiệu quả chức năng giám sát của HĐND các cấp đối với việc thực hiện Nghị quyết HĐND đề ra trong năm 2020, nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cấp ngành hữu quan. Đồng thời luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân.
    Các cấp, ngành liên quan cụ thể bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, kiên quyết thực hiện các giải pháp thu ngân sách, giảm chi thường xuyên, tập trung ngân sách cho đầu tư phát triển, đảm bảo đầu tư thực sự có hiệu quả, tạo hiệu ứng, sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội; tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là việc rà soát, kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện nhằm tạo thêm nguồn thu ngân sách. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, đảm bảo trật tự an toàn hành lang bảo vệ đường bộ tại các tuyến đường trọng điểm. Các cơ quan, ban ngành cần chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Thực hiện hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho người dân trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để thực hiện hoàn thành đưa xã Thanh Hòa về đích Nông thôn mới, nâng chất các tiêu chí tại các xã đã về đích. Hài hòa giữa đóng góp của nhân dân với đầu tư nhà nước theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt là giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS theo chủ trương của Tỉnh ủy; thực hiện giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm một cách thực chất, bền vững. Tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, thanh tra hành chính việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Xây dựng các hạng mục, các thiết chế văn hóa phù hợp, lành mạnh hướng đến nhu cầu của đông đảo nhân dân. Tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhất là việc tham gia bảo hiểm y tế trong học sinh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.  Tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài đồng thời phát huy tốt công tác tuyên truyền, hòa giải ngay từ cơ sở nhằm  giảm thiểu việc khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp tạo áp lực lên cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.
    Tăng cường phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là trong các dịp chuẩn bị các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong thời gian tới. Đầu tư nguồn lực cho công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng thực sự vững mạnh. Thực hiện giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu giảm các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phát hiện đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ cấp cơ sở. Các cơ quan nội chính cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết án, tránh để tồn đọng.
Đài TT-TH Bù Đốp

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá website như thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại16,847
  • Tổng lượt truy cập184,937
hop tac VN-CPC
xay dung dang
90nam tuyen giao
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây